ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

มาซูม่า ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : – บริษัทมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามที่บริษัทประกาศกำหนด)
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำบัญชีบริหาร (Management Accounting)
2. จัดทำประมาณการ งบการเงิน (Budgeting)
3. จัดทำประมาณการ Cash Flow (Cash Flow Forecast)
4. วิเคราะห์งบการเงินได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินและบัญชี
5. ควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงิน ตรวจสอบรายการบัญชี ด้านรับ-จ่าย และบันทึกรายการปรับปรุงต่าง ๆ
6. จัดทำรายงานทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน สามารถวิเคราะห์รายการทางาการเงินได้
7. จัดทำรายงานทางบัญชี วิเคราะห์แนวโน้ม ค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่าง ๆ
8. จัดทำรายได้ค่าใช้จ่ายและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE@
https://lin.ee/uZ5I319

 
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจราณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บันทึกรายการบัญชีประมาณการค่าคอมมิชั่น และบันทึกรายการคึ่คอมมิชั่นที่เกิดขึ้น
2. บันทึกรายการบัญชีประมาณการค่าส่งเสริมการขาย และบันทึกรายการค่าส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นจริง
3. บันทึกรายการบัญชีรับคืนเงินทดรองจ่าย / บันทึกรายการบัญชีเงินโอนระหว่างบัญชี
4. รวบรวม Statement ทุกธนาคาร จากทุกช่องทาง ดอกเบี้ยเงินฝาก และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย พร้อมบันทึกรายการบัญชีดอกเบี้ยเงินฝาก
5. บันทึกรายการดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า / บันทึกรายการค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า
6. เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปิดงบประจำเดือน / ประจำปี
7. ภาษี ภงด. 1,3,53 , ภงด. 1ก , ภพ 30 , ยืน ภงด. 51,50
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. สามารถปิดงบการเงินได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้สามารถพิเศษด้านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือโปรแกรมบัญชี Planet One ERP
 
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เปิดใบกำกับภาษี / คีย์ติดชำระหนี้
2. จัดเก็บเอกสารการติดหนี้ / จัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษี + คีย์ VAT ภาษี
3. วางบิล – รับเช็ค
 
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีประสบการณ์ด้านลูกหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สรุปรายงานภาษีขาย กระทบGL
2. สรุปลูกหนี้คงค้าง
3. ประมาณการรับเงิน
4. สรุปค่าใช้จ่ายห้าง
5. จัดทำ Report Internet-Bangking ประจำวัน
6. กระทบยอด GL
7. กระทบยอดรายละเอียดลูกหนี้รายตัว
 
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : 30,000 – 60,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย
2. ตรวจสอบใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย
3. ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย
4. ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร
5. รับผิดชอบและดูแลด้านปิดบัญชีและด้านการเงินให้กับบริษัท
6. รับผิดชอบและดูแลด้านภาษีอากร
7. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานภายนอก
8. ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
9. จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชีและนำเสนอผู้บริหาร
10. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชี
11. ควบคุมตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากรเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่ถูกต้อง
12. บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบ ฯ
13. งานบัญชีและการเงินอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
14. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : 18,000 – 25,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแลงานด้านจ่ายทั้งหมด
– ดูแลงานกระทบบัญชีเพื่อความถูกต้อง
– กระทบยอด GL ต่าง ๆ เพื่องบการเงิน
– ติดต่อประสานงานบุคคลภายใน – ภายนอก
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ฝ่ายขาย

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : – บริษัทฯมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทฯประกาศกำหนด
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ขายงานโครงการ
2.ติดตามประเมินผลยอดขาย
3.แสวงหาลูกค้ารายใหม่
4.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

– พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่การขายประเทศ กัมพูชา
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีประสบการณ์ด้านการขาย
2. สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่น
3. สามารถไปประจำพื้นที่ที่กำหนดได้

ฝ่ายการตลาด

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : – บริษัทมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทประกาศกำหนด
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดทำสื่อโปรโมชั่นตามฤดูกาล
2.นำเสนอสื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่ได้รับมอบการเกี่ยวกับการตลาด
3.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : 22,000 – 35,500
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ติดตามยอดขายประจำสัปดาห์ในกลุ่มสินค้าเครื่องทำน้ำอุ่นในทุกช่องทางการขาย เพื่อผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย
– วางแผนการเปิดตัวสินค้าใหม่ พร้อมจัดเตรียมข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอขายในช่องทางที่เหมาะสม
– ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรม
– การอบรม ให้ความรู้ ด้านสินค้าใหม่ของบริษัทฯ
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : (เคยทำการตลาดกับ modern trade )
คุณสมบัติเพิ่มเติม
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
มีความรู้ในด้านการ Training
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : – บริษัทมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทประกาศกำหนด
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ติดตามยอดขายในกลุ่มสินค้าตลาดใหม่และตลาดเดิม
2.วิเคราะห์ข้อมูลตลาดคู่แข่งเทียมกับสินค้าบริษัทฯ
3.สรุปรายงานโปรโมชั่นคู่แข่งประจำเดือน
4.จัดทำเอกสารนำเสนอต่างๆของฝ่าย
5.ควบคุมและบริหารการเบิกสื่อ
6.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 2 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– นำเสนอสินค้า / ขายสินค้าผ่านสื่อออนไล์ (Social Media)
– โปรโมทสินค้าหรือบริการตามงานแสดงสินค้า / รายการแสดงสินค้า นำเสนอให้กลุ่มลูกค้าสนใจสินค้าของเรา
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีประสบการณ์ด้านงาน
พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจราณาเป็นพิเศษ

ฝ่าย Business Process Improvement

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ),ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ ผลผลิตที่สำคัญของโรงงาน
2.การวางแผนงบประมาณกำลังคนและค่าใช้จ่ายในการผลิต
3.การวางแผนงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดการคำสั่งการผลิต
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2 – 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ เกรด 2.75 ขึ้นไป ในคณะ IE หรือไฟฟ้า
– เคยเข้าร่วมกิจกรรม 5ส
-เคยเข้าร่วมกิจกรรม QCC
– มีพื้นฐานด้านไฟฟ้า
 
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ ผลผลิตที่สำคัญของโรงงาน
2.การวางแผนงบประมาณกำลังคนและค่าใช้จ่ายในการผลิต
3.การวางแผนงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดการคำสั่งการผลิต
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เรียนจบด้านวิศวอุตสาหการ หรือวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังคน
2.แจ้งเข้า – แจ้งออกประกันสังคมพนักงาน
3.จัดทำเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4.จัดทำกระบวนการสัมภาษณ์งาน
5.ดูแลเอกสารพนักงานระยะเวลาทดลองงาน
6.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

– สามารถรับแรงกดดันได้
– พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

มาซูม่า ประเทศไทย จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ฝ่ายจัดซื้อ

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.การสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
2.หาข้อมูลประกอบการสั่งซื้อ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย ข้อมูลทางการตลาด
3.จัดหาวัตถุดิบและสินค้า ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น เครื่องมือช่าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในฝ่ายผลิต หรือบริการ
4.การควบคุม Inventory ชิ้นส่วนวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
5.ติดตามข้อมูลการส่งมอบผู้ขายล่วงหน้าและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
6.เจรจาต่อรองราคาเบื้องต้น
7.การติดตามประสานงานภายในและภายนอกสถานที่
8.เข้าร่วมกิจกรรมลดต้นทุน
9.ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีความรับผิดชอบในตนเอง และ ส่วนรวม
2. คล่องตัว กระตือรือร้นในการทำงาน
3. เจรจา ต่อรอง เก่ง กล้าแสดงความคิดเห็น ไหวพริบดี
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
2. หาข้อมูลประกอบการสั่งซื้อ
3. ส่ง Email ,confirm PO กับ Supplier
4. ติดตามข้อมูลสถานะสินค้า เจรจาต่อรองผู้ขายเบื้องต้น
5. ติดตามเอกสารนำเข้า invoice,Packing List, Bill of loading , form ลดหย่อนภาษี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
6. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเดินพิธีนำเข้าสินค้า
 
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 20 – 35
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับคนพิการ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง ถึง ดี
2. ใช้โปรแกรม Excel คล่อง
3. มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

**เป็นคนพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ**

มาซูม่า เซอร์วิส จำกัด

ฝ่ายช่างเทคนิค

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : 10,000 – 25,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : – วันหยุดประจำสัปดาห์ละ 1 วัน (หมุนเวียน) – บริษัทมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามที่บริษัทประกาศกำหนด)
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ออกบริการนอกสถานที่
2.บริการซ่อมสินค้าให้กับลูกค้า
3.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

**พนักงานต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
– พร้อมเริ่มงานทันจะจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– บริษัทยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ เรามีทีมงานสอนให้
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี (บางละมุง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : – บริษัทฯมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทฯประกาศกำหนด
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ตั้งสำนักงาน
1/46 หมู่ที่6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
1.ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องกรอกน้ำให้ลูกค้า
2.แก้ไขปัญหาเครื่องในกรณีลูกค้าแจ้งซ่อม
3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

– พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ผู้สมัครต้องมีรถกะบะเป็นของตัวเองโดยบริษัทจะจ่ายค่าเสื่อมให้เดือนละ 5,000.- บาท
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายขนส่ง

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30
เวลาทำงานอื่น : – บริษัทญมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทประกาศกำหนด – บรืษัทฯมีวันประจำสัปดาห์ละ 1 วัน (หมุนเวียน)
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ขนส่งสินค้าในพื้นที่ได้รับมอบหมาย
2.ประสานงานกับภายนอกและภายใน
3.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
4.ผู้สมัครมีใบขับขี่เป็นของตัวเอง

 

– พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– พร้อมเริ่มงานทันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : เป็นเวลาโอที
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ส่งสินค้า ตรวจรับสินค้า เพื่อจัดส่ง
2. ขนย้ายสินค้าขึ้นรถขนส่ง
3. บรรจุสินค้าที่ต้องส่งผ่านบริษัทฯ ขนส่ง
4. ติดตามรถขนส่ง เมื่อมีสินค้าจำนวนมากหรือได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. อ่านเขียน สื่อสารได้ชัดเจน พยัญชนะภาษาอังกฤษ
2. คำนวณเลขได้
3. ไหวพริบดี มีความขยันและ อดทนต่องานหนัก
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

ฝ่ายบริการ

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลงานของศูนย์บริการต่างจังหวัด
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 – 35
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : นักศึกษาฝึกงาน
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 20 – 30
ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
Top
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
เปรียบเทียบสินค้า