Search
Close this search box.

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่ายบริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด ที่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้กับระบบน้ำ และค่ามาตรฐานน้ำตามที่คู่มือกำหนดเท่านั้น (โปรดศึกษาคู่มือในแต่ละรุ่นสินค้า ) โดยการรับประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
 • บริษัทฯ รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันและใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่า ผลิตภัณฑ์ฯยังอยู่ในระยะเวลาประกันหากไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถรับประกันได้ โดยใบรับประกันลูกค้าต้องมีข้อมูลสมบูรณ์ ซึ่งต้องระบุข้อมูลลูกค้า รุ่นสินค้า วันที่ซื้อ หมายเลขเครื่องให้ชัดเจน และต้องมีตราประทับของร้านที่ซื้อ
 • บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะการชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้นและได้ติดตั้ง ใช้งานตามคู่มือของบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ฯ ของบริษัทฯ และอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องเท่านั้น ไม่รวมอุปกรณ์เสริมที่ทำการติดตั้ง เช่น ยาง พลาสติก ฝักบัว สายน้ำ วาล์วน้ำ ก็อกน้ำ หรืออุปกรณ์ ร่วมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (รวมทั้งสารกรองหรือไส้กรอง) ถึงแม้จะเป็นการติดตั้งจากช่างของทางบริษัทฯก็ตาม
 • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า อย่างไรก็ตามหากเกิน 14 วันและสินค้ามีปัญหา โดยมีสาเหตุจากการบกพร่องทางการผลิต ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินสดได้ โดยทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบด้วยการซ่อมสินค้าเท่านั้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ
 • ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งยังศูย์ขาไปบริการฯ (และค่าประกันความเสียหาย ถ้ามี) ในกรณีที่มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์มารับบริการกับทางบริษัทฯ ไม่ว่าอยู่ในระยะเวลาการรับประกันหรือไม่
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือโดยทางอ้อมที่เป็นผลลัพธ์จากความเสียหายจากตัวเครื่องทั้งนี้รวมถึงการได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือใช้งานไม่ได้
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณีที่เกิดอาการชำรุดเนื่องจากมีวัสดุแปลกปลอมทำให้น้ำไม่ไหลหรือน้ำไม่ร้อน
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณีที่เกิดอาการชำรุดเนื่องจาก แรงดันน้ำในอาคารบ้านเรือน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ฯ ทำให้น้ำไม่ไหลหรือ น้ำไม่ร้อน
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณีที่เกิดอาการชำรุดเนื่องจากไม่มีการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง ทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่ว
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณีน้ำมีความกระด้างทำให้เกิดตะกรัน และส่งผลให้อีตเตอร์ของเครื่องทำน้ำอุ่น /เครื่องทำน้ำร้อน ชำรุดเสียหาย รวมทั้งกรณีที่เกิดอุดตันจากเศษปูน/เศษท่อพีวีซี/สนิม ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่น /เครื่องทำน้ำร้อนไม่ทำงาน
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ อันไม่ได้เกิดจากการบกพร่องทางการผลิตหรือกระบวนการทำงานของเครื่องเช่น การใช้งานผิดวิธี, การติดตั้งผิดวิธี, การไม่บำรุงรักษาหรือขาดการบำรุงที่ถูกต้อง,การเกิดขึ้นของตะกรัน, การใช้งานในเชิงธุรกิจทางการค้าหรือ กรณีใช้เกินประสิทธิภาพของเครื่อง
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันกรณีที่น้ำบ้านลูกค้ามีแรงดันมากกว่า 3.5 บาร์ ทางบริษัทฯ จะรับประกันเมื่อมีการติดตั้งตัวลดทอนแรงดันน้ำเพื่อป้องกันความเสี่ยหายที่เกิดขึ้นจากแรงดันน้ำที่เกินมาตรฐาน
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ฯ ที่เสียหายหรือชำรุดเนื่องมาจาก การขนส่งโดยลูกค้า, อุบัติเหตุ, อุทกภัย, อัคคีภัย, แผ่นดินไหว ใช้งานโดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน,ไม่ดูแลรักษาหรือดูแลรักษาผิดวิธี เช่น ใช้เครื่องกรองน้ำดื่ม กรองน้ำบาดาล/น้ำคลอง การใช้แรงดันไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานและหรือผิดจากที่บริษัทฯ กำหนด ไฟตก ไฟเกินความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ต่างๆกัด หนู มด แมลง หรือถูกแดด ถูกฝน

 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีรอยขูดขีด และการเสียหายที่เกิดขึ้นบนผิว และส่วนประกอบภายนอกหรือการสึกกร่อน
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ฯ ที่ชิ้นส่วนประกอบหายไปหลังจาก 7 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ฯ ที่หมายเลขเครื่อง และวันที่ผลิตบนตัวเครื่องถูกขูดลบ ขีดฆ่า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีการดัดแปลงตัวเครื่องโดยวิธีการใดๆ เช่น ดัดแปลงการเจาะรู ต่อเชื่อมสายไฟในตัวเครื่อง หรือการบัดกรีแผ่นวงจร
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีการนำไปซ่อมที่อื่นนอกจากศูนย์บริการหลังการขายของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีการเปลี่ยนมือจากผู้ใช้เดิม
 • ระยะเวลาในการรับประกันโดยไม่คิดค่าอะไหล่ แต่ทางลูกค้าจะต้องชำระค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าแรงและค่าอะไหล่อื่นๆที่ใช้ในการซ่อม/ เปลี่ยนฮีตเตอร์หลังจากระยะเวลาประกันผ่านไป 1 ปี
 • เครื่องทำน้ำอุ่น – เครื่องทำน้ำร้อน / รับประกันฮีตเตอร์ 5 ปี
 • เครื่องกรองน้ำระบบ UV  / รับประกันหลอด UV 1 ปี
 • เครื่องกรองน้ำระบบ RO / รับประกันปั้มน้ำ 1 ปี
 • ตู้กดน้ำดื่ม / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
 • พัดลมไอเย็น / รับประกันมอเตอร์พัดลม 3 ปี
 • เครื่องฟอกอากาศ /  รับประกันมอเตอร์พัดลม 5 ปี
 • เครื่องปั้มน้ำ / รับประกันเฉพาะตัวมอเตอร์ 7 ปี – รับประกันเฉพาะตัวเครื่อง 2 ปี
Top
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
เปรียบเทียบสินค้า